Over Revelare

 

Revelare is een Latijns werkwoord, dat ‘onthullen’ betekent. Het verwijst naar het — letterlijk of figuurlijk — wegnemen van een bedekking om te laten zien wat daaronder ligt. Onthullen impliceert een element van ontdekken en onderzoeken.

In mijn praktijk ontdekken we, door middel van het raadplegen van de Akasha Kronieken, verborgen waarheden, die opgeslagen liggen in het onbewuste. Het ontsluieren van deze verborgen elementen biedt een weg om opnieuw of dieper in contact te komen met jezelf.

Veel van deze verborgen waarheden zijn verrassend en spannend, en het proces stelt ook vaak lang gekoesterde overtuigingen op de proef. Dit kunnen overtuigingen zijn die voortkomen uit dogma, het willen behouden van controle, of van algemeen aangenomen feiten; in plaats van doelbewust gecreëerde overtuigingen.

Het weer in contact komen met onszelf en onze eigen waarheid maakt onze talenten vrij en laat ze tot uiting komen in een toename van bijvoorbeeld: levensvreugde, veerkracht, eigenwaarde, inzetbaarheid, zelfverwezenlijking.

Bij Revelare nodig ik je uit om samen in het onbewuste te snorkelen en om zogezegd te zien wat er onder water leeft. Op deze manier kunnen we verborgen gevoelens en drijfveren ontdekken die een heel andere betekenis aan het dagelijks leven kunnen geven.

Achtergrond

 

Velen van ons hebben last van onbehulpzame gedachtepatronen, die ervoor zorgen dat we niet het leven leiden dat we zouden willen, en kunnen leiden. Vaak hebben we ooit besloten dat we bijvoorbeeld “niet goed genoeg zijn”, dat we “alles zelf moeten doen” of “niemand kunnen vertrouwen”. We passen ons aan, compenseren door middel van ons gedrag, maar raken hierdoor vroeg of laat in de knel, omdat we niet trouw zijn geweest aan onszelf aan wie we werkelijk zijn.

Iedereen heeft de mogelijkheid in zich om zichzelf te helpen en te veranderen. Deze mogelijkheid is alleen niet altijd even beschikbaar en moet soms (opnieuw) worden aangeboord. Af en toe is daar hulp bij nodig.

Deze hulp bied ik door ruimte te scheppen, aandachtig te luisteren en door middel van het raadplegen van de Akashic kroniek het zelfinzicht te vergroten en het zelfhelend vermogen te versterken.

 

Het doel van mijn werkproces is om jou in je innerlijke kracht te zetten waardoor je de dingen waar je tegenaan loopt, op een nieuwe manier leert zien en zo de oorzaak leert op te lossen. Het ont-leren van onbehulpzame gedachtepatronen en het aan-leren van constructief, probleemoplossend en zelf versterkend gedrag is een rode draad waar hetin mijn werk over gaat.


Over mij

 

Al vroeg in mijn leven had ik het gevoel dat er soms iets niet klopte in wat er gezegd of gedaan werd.

In contact met volwassenen kwam dat heel sterk naar voren en als ik nadere informatie vroeg, kreeg ik te horen dat ik er naast zat of zelfs dat er totaal iets anders gezegd of bedoeld was. Het klopte dan voor mijn gevoel nog steeds niet.

 

 Psychologisch inzicht was in die tijd nog niet zo algemeen. De aannames van mijn ouders waren sterk beinvloed door hun eigen verleden, waardoor mijn waarheid niet gezien of gehoord kon worden. Dit was voor mij een traumatische ervaring. Later leerde ik dat veel mensen iets vergelijkbaars hebben ervaren. Ook ontdekte ik dat woorden maar een zeer klein deel van alle communicatie uitmaken.

 

Mijn interesse in het non-verbale, onbewuste communicatiegebied ontstond toen ik op zoek was naar manieren om me beter uit te drukken. Dit leidde tot een diepgaand onderzoek naar verschillende vormen van non-verbale, onbewuste communicatie. Dat bracht me tot het werken met non-verbale video-analyse, en het heeft mij uiteindelijk bij de Akasha Kronieken gebracht. Deze Kronieken helpen ons de taal van het onderbewuste beter te horen, en te begrijpen. 

Wat zijn de Akasha kronieken?


De Akasha kronieken bevatten de historische, tegenwoordige en toekomstige kennis van alle dingen. De reis van elke ziel vanaf haar ontstaan tot het heden, ligt hier opgeslagen, evenals de mogelijkheden van haar potentiële groei. Vele godsdiensten over de hele wereld verwijzen onder verschillende namen naar het Akasha veld van energie. Ik gebruik een heilig gebed uit het Akashic Knowing Prayer System™ om jouw kroniek te openen. Informatie uit je Akasha kroniek wordt met de grootste eer, integriteit en liefde aangeboden. De lichtwezens willen jou, en degenen met wie je in contact komt, helpen in persoonlijke, professionele en spirituele groei en heling. Alle informatie die je in deze sessie geeft en ontvangt, wordt vertrouwelijk behandeld.


Voor een groot deel bepaalt jouw openheid en je ontvankelijkheid om de informatie uit jouw kroniek te ontvangen, evenals je bereidheid om ernaar te handelen, hoeveel invloed de sessie op jezelf en / of je ondeerneming zal hebben. De gegeven informatie is daarom geen waarzeggerij, noch een helderziende lezing.Wat gebeurt er tijdens een sessie?

 

Wanneer ik je Akasha Kroniek open, komen de engelen of lichtwezens naar voren om je te begeleiden, te helen en je naar je levensdoel te leiden. Ze helpen je door de energieblokkades op te ruimen die het vermogen van je ziel belemmeren om in dit leven haar doel te bereiken. Deze blokkades kunnen ontstaan zijn in dit leven of zich voortgezet hebben vanuit vorige levens.

 

Hoe bereid je je voor op het consult?

 

 • Kom met een of meer vragen (zie voorbeelden hieronder)
 • Kies een gebied van je leven waar je duidelijkheid over wilt: relatie, loopbaan, etc.
 • Stel open vragen.
 • Gebruik geen alcohol of drugs 12 uur voor het consult. Het verlaagt de energetische trilling van het lichaam en maakt het moeilijker om toegang te krijgen tot de diepte van de informatie die je ter beschikking staat. Medicijnen op recept zijn natuurlijk acceptabel.
 • Wees zo open mogelijk om de helende energie en de gegeven informatie te ontvangen.
 • Bovenal…wees zo ontspannen mogelijk en neem alle liefdevolle ervaringen die je worden aangeboden, in je op.

 

 

Tijdens het consult

 Ik zal je voor-en achternaam gebruiken om je Akasha kroniek te openen. Je kunt ervoor kiezen de sessie op te nemen, laat het me weten als je dat wil doen, of houd pen en papier bij de hand om aantekeningen te maken.

 

Na het consult

 Neem na afloop wat tijd om de informatie te laten bezinken en tot rust te komen.

 • Het is aan te bevelen voldoende water te drinken.

 

 

Annuleringsbeleid

 Mocht je verhinderd zijn, laat het dan tijdig weten. Als onze afspraak niet binnen 24 uur van tevoren afgezet of verzet is, breng ik 50% van het tarief in rekening.

 

Disclaimer

 Je consult met de Akasha Kronieken is alleen bedoeld om algemene en innerlijke ontwikkelingsinformatie te geven en is niet bedoeld als juridisch of financieel advies, psychologische of psychiatrische raad, medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg je arts of gezondheidsdeskundige over bijzondere gezondheidskwesties. De consulent wijst elke aansprakelijkheid af die direct of indirect voortvloeit uit de tijdens deze sessie gegeven of ontvangen informatie.

 

Voorbeeldvragen:

 

 1. Wat zou nuttig voor me zijn om op dit moment te weten over ......
 2. Wat zijn mijn middelen om het op te lossen?
 3. Welke lessen moet / kan ik hieruit trekken?
 4. Komt deze persoon in mijn leven uit mijn zielsfamilie, heb ik een zielscontract met hem of haar, en waar gaat dat over? Wat moet ik van deze relatie leren? Is er een verbinding uit vorige levens die ons vasthoudt? Kan iets hiervan op dit moment opgeruimd worden?
 5. Hoe kun je me helpen in mijn opvoeding? In mijn huwelijk? Met mijn baan?
 6. Wat zijn de mogelijke karmische kwesties die ik op dit moment kan helen?
 7. Ik werk als ________. Hoe staat dit in verbinding met mijn zielenpad? Wat is er mogelijk verborgen of verhuld dat me ervan weerhoudt mijn zielsverlangen te bereiken?
 8. Wat moet ik over deze kwestie weten (wees specifiek) om verder te komen, en hoe los ik dit probleem op zodat het me niet blijft hinderen?
 9. Is er iets of iemand aan wie ik in het verleden mijn kracht weggegeven heb dat een negatief effect heeft op hoe ik dit onderwerp zie of ermee omga?
 10. Welke keuzes heb ik in een vorig leven gemaakt die ik nu blijf maken? En welke andere keuzes kan ik maken die nu passender zijn.

  

Ik kijk ernaar uit om met jou en je Akasha kroniek te werken.